Zarządca nieruchomości – jego prawa i obowiązki

Osoba, która pełni zadanie jakim jest zarządzanie nieruchomościami Warszawa posiada pewne obowiązki oraz prawa, które są regulowane przez ustawę o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku. W tym akcie prawnym zawarte są wszystkie wytyczne i wymogi dotyczące tego co zarządca może, ale także też to, co powinien robić. Będąc lokatorem lub najemcą danego lokalu mieszkalnego warto wiedzieć jakie obowiązki oraz prawa ma nasz zarządca. W przypadku konfliktów różnego rodzaju taką wiedzę można odpowiednio wykorzystać.
Obowiązki zarządcy nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami Warszawa składa się z wielu obowiązków, o których mówią artykuły zawarte w ustawie z 1997 roku. Na pierwszym miejscu pojawiają się punkty dotyczące przestrzegania przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej, które i w tym zawodzie są niezwykle ważne. Następnie możemy w ustawie przeczytać o konieczności dokładnego i szczególnie skrupulatnego wykonywania swoich zadań. Kolejny punkt również dotyczy wykonywania swoich obowiązków. Mówi on o tym, że należy wykonywać je przy trosce o tym aby wpływały one na korzyść wszystkich mieszkańców. W kodeksie zarządcy, gdyż tak mówi się o tych obowiązkach znajduje się również punkt odnoszący się do konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego. W obowiązkach zarządcy znajduje się także punkt mówiący o stałym kontakcie z urzędem gminy, pod który podlega dany budynek mieszkalny.
Prawa zarządcy
Zarządca posiada także swoje prawa, które znajdują się w ustawie. Między innymi dotyczą one możliwości wykonywania remontów, przebudów oraz modernizacji budynków, jednak wszystkie takie działania muszą być zgodne z przepisami prawa budowlanego. Inne punkty określają możliwości wypowiadania umów lokatorom, jednak w tym przypadku należy brać pod uwagę to, co z w danej umowie zostało zawarte. zarządzanie nieruchomościami warszawa to szereg praw i obowiązków, o których każdy lokator oraz członek wspólnoty mieszkaniowej powinien wiedzieć.